Vi kan styrke kundernes bæredygtighedsrapportering

Når de skærpede krav til bæredygtighedsrapportering træder i kraft, vil Cheval Blanc Kantiner gerne være ordentlig forberedt, så vi sammen med vores kunder er klar til at løfte opgaven med at dokumentere på bæredygtighedstiltag. Bæredygtighed er en kompleks størrelse, og vi vil gerne være åbne omkring, at rejsen hen mod de gode langsigtede løsninger er svær. Det tager tid og kræver samarbejde.

Som frokostleverandør er Cheval Blanc Kantiner en del af fødevareproduktionen, og det er en industri, som står for 30 % af den samlede CO2-udledning. Det giver sig selv, at vi har et kæmpe ansvar for at bidrage til, at det tal nedbringes, men vi må også erkende, at vi som virksomhed ikke kan gøre det alene. Det kræver, at vi alle er åbne overfor nødvendige forandringer og villige til gå på kompromis med vaner og komfort. Det gælder medarbejdere og ledelse. Det gælder kunder, samarbejdspartnere, leverandører og gæster.

De gode langsigtede løsninger kommer af samarbejde
Gry Bondebjerg, direktør for marketing og forretningsudvikling hos Cheval Blanc Kantiner, har gennem flere år stået i spidsen for udviklingsarbejdet hos Cheval Blanc Kantiner, og hun har et bud på, hvad nøglen til de gode langsigtede bæredygtighedsløsninger er:

”De forandringer, vi står over for omkring bæredygtighed, er udfordringer, som kræver en holistisk tilgang. Udfordringerne på både social- og klimaområdet har en størrelse og en kompleksitet, der kræver, at vi arbejder sammen om at finde de gode langsigtede løsninger.”

På forkant med ESG-rapportering
Fra og med 2025 vil EU’s skærpede regler for bæredygtighedsrapportering slå igennem og påvirke virksomheder, store som små. Bæredygtighedsrapportering er ikke længere et frivilligt tilvalg, men et obligatorisk krav. Hos Cheval Blanc Kantiner er vi allerede godt i gang med at forberede os, så vi kan være på forkant.

”Vi har sat os for, at vi skal kunne levere på mere end blot vores egen bæredygtighedsrapportering. Som kantineleverandør har vi en unik mulighed for at hjælpe vores kunder med at nå i mål med deres ESG-rapportering og bakke op om deres bæredygtighedsmål”, siger Gry Bondebjerg og uddyber:

”Fødevareproduktion og indkøb er vores kerneområde, så det siger sig selv, at vi kan rykke på klimadelen, men vi kan også støtte kunderne på andre dele af ESG-rapporteringen. Vi arbejder allerede målrettet med arbejdsforhold, diversitet, rettigheder, ligestilling, uddannelse og trivsel. Vi måler på alt, så vi hele tiden kan dokumentere effekt og fremskridt.”

Fakta om bæredygtighedsrapportering

Hvad er CSRD?
I november 2022 vedtog EU et nyt direktiv om lovpligtig bæredygtighedsrapportering, også kaldet; Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det betyder i praksis, at virksomheder med mere end 250 medarbejdere fremover skal aflevere en revisorpåtegnet ESG-rapport sammen med årsrapporten.

Hvad betyder ESG?
ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Den obligatoriske ESG-rapport skal derfor dokumentere på følgende:

  • Miljøforhold: Tiltag mod klimaforandringer, data på ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet m.m.
  • Sociale forhold: Arbejdsforhold, ligestilling, menneskerettigheder m.m.
  • Governance: Ledelsesetik, virksomhedskultur, intern kontrol, risikostyring m.m.

Hvem skal ESG-rapportere og fra hvornår?

  • Fra og med regnskabsåret 2024 gælder kravet for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte.
  • Fra og med regnskabsåret 2025 udvides kravet til også at gælde for virksomheder med ned til 250 ansatte.
  • Da rapporteringen også skal dække forsyningskæder og leverandører, vil kravet betyde, at også mindre virksomheder bliver påvirket indirekte, hvis de indgår som en afgørende leverandør hos større virksomheder.

Bæredygtighedsrapportering er ikke nyt for os
Cheval Blanc Kantiner har siden 2011 arbejdet inden for rammen af UN Global Compact. Det betyder, at vi frivilligt har forpligtet os til løbende at forbedre vores arbejde med samfundsansvar ved at efterleve Global Compacts 10 Principper, og derigennem også bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Vi rapporterer derfor allerede på vores bæredygtighedsmål hvert eneste år, og vores seneste rapport er tilgængelig her.

Om UN Global Compact
UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. Det samlede medlemstal tæller mere end 10.000 virksomheder og 3.000 organisationer i flere end 160 lande.

Det fælles mål er at skabe en bedre verden gennem en mere bæredygtig og retfærdig global økonomi.

Som medlem forpligter man sig til at arbejde med Global Compacts 10 principper og for at fremme FN’s 17 verdensmål.

De 10 fælles principper bygger på beskyttelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer og har i dag mere end 500 frivillige medlemmer.

Bæredygtighed skal kunne dokumenteres
Som verdenssamfund har vi for længst passeret det punkt, hvor bæredygtighed er noget, der kunne være fint at tænke ind i sin forretning eller noget, vi blot snakker om. Bæredygtighed er blevet en bunden opgave, der skal handles på. Vores erfaring er, at vejen frem er data, dokumentation og en systematisk tilgang. Når vi måler og dokumenterer på data, kan vi langt tydeligere se, hvor det virkelig rykker, og vi kan se, om tiltagene virker efter hensigten. Med data og dokumentation tager vi for alvor skridtet fra snak til handling. Her kan du læse mere om, hvordan vi hos Cheval Blanc Kantiner arbejder målrettet med at omsætte flere af FN’s verdensmål til konkrete tiltag, der både måles og dokumenteres.

Hos Cheval Blanc Kantiner har vi bl.a. udviklet en CO2-måler, der anviser C02-udslippet for det kød, der serveres på tallerkenen ude i kantinerne. Med CO2-måleren får vores kunder et konkret og enkelt redskab, der kan dokumentere, at de gør en forskel for at mindske CO2-udslippet. Vi lancerede C02-måleren i 2022 og her kan du læse mere om, hvordan den fungerer i praksis.

Kød er den fødevaregruppe, som vi nemmest og mest effektivt kan skrue på, for at sænke klimaaftrykket. Der er stor forskel på, hvor tungt et aftryk de forskellige kødtyper afsætter. Her kan du se forskellen mellem aftrykket på kylling, gris, lam og oksekød.

Vi skal give mere, end vi tager
ESG-rapportering kan virke uoverskueligt for mange virksomheder, men hvis vi anskuer det på den lange bane, så er det et af de tiltag, som gør en forskel – ikke mindst, fordi det betyder, at vi nu skal samarbejde endnu mere om den bæredygtige agenda, og vi skal dokumentere det, vi gør.

”ESG-rapportering er noget af det bedste, der er sket for bæredygtighedsagendaen. Det betyder, at bæredygtighed nu er noget, der skal dokumenteres og revisorpåtegnes – det kan ikke længere ligge i marketingafdelingen alene. Når det så er sagt, så håber vi, at visionerne følger med. ESG-rapportering er lovgivning, men vi må alle stille os selv spørgsmålene; hvad er visionen og ikke mindst, hvordan vil vi gerne være bæredygtige,” siger Gry Bondebjerg.

Menneskeliv sætter et negativt aftryk på kloden, det kan vi ikke komme udenom. Vi forbruger af naturressourcerne, og vi efterlader negative aftryk af den ene og anden slags. Derfor handler det for Cheval Blanc Kantiner om, hvordan vi kan efterstræbe at afsætte et positivt aftryk, der opvejer det negative, og hvordan vi på bundlinjen kan give mere tilbage, end vi tager. Det er også et vigtigt pejlemærke for Camst Group, der ejer 80 % af Cheval Blanc Kantiner. Her får du historien om vores Italienske forbundsfælle, der blev stiftet i 1945 som en kooperativ virksomhedsstruktur, der skulle skaffe flere arbejdspladser til borgerne i Bologna

Nyeste artikler

Brug af cookies