Sådan gør du din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav

Datadrevet bæredygtighedsrapportering venter forude, og inden længe er det et krav i form af EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det påvirker alle brancher og langt de fleste virksomheder. Hos Cheval Blanc Kantiner vil vi gerne være på forkant, både for at have styr på vores egen ESG–rapportering, men også, så vi kan hjælpe vores kunder i mål med deres. Derfor har vi allieret os med en ekstern konsulent, så vi kan blive helt skarpe på processer, dokumentation, data og rapportering.

Karim Buus Drif, rådgiver hos CSR Forum, og hans team, har vi gennem et godt stykke tid arbejdet tæt sammen med, for at styrke vores arbejde med bæredygtighedsrapportering. Her svarer han på nogle af de spørgsmål, som vi selv har haft, og som mange af vores kunder også tumler med.

 

Hvad er virksomhedernes udfordring, helt til at starte med, når det gælder ESG-rapportering?

“Der er rigtig mange virksomheder, der oplever de skærpede krav om rapportering, som et uoverkommeligt bjerg af arbejde, der vil tære på både organisationens ressourcer og forretningens økonomi. De har svært ved at se, hvor de skal starte, og derfor ender de desværre ofte med at skubbe det foran sig. Som udgangspunkt vil de fleste helst gøre det så let som muligt, og når der tages fat om det, oplever de det som en Pandoras æske, der åbner sig, fordi rapporteringen går ind og påvirker hele virksomheden – fra den enkelte medarbejder til produktion, salg, marketing, HR og til ledelses- og bestyrelsesniveau. Ingen går fri!”

 

Hvad er din anbefaling til virksomheder, der endnu ikke er gået i gang med forberedelserne til ESG-rapporteringen?

“Kom i gang og hellere i dag end i morgen. Tag en bid ad gangen. Grib det systematisk an og gennemgå jeres virksomhed og organisation led for led, afdeling for afdeling. Hvad er der af ressourcer internt i organisationen, som er vant til at sidde med data, dokumentation og rapportering? Brug dem til opgaven!

Start med analysen. Hvad har vi styr på, og hvad mangler vi? Besøg personalehåndbog, ’code of conduct’, leverandører, HR osv. Hvad har vi data på, hvad kan vi dokumentere og hvad mangler vi? Det bliver alt for dyrt, hvis du som virksomhed skubber det til revisorpåtegnelsen.”

Sådan kommer du i gang med forberedelserne til ESG-rapportering

  • Beskriv virksomhedens ESG-strategi og politikker.
  • Identificér de vigtigste ESG-risici og muligheder, som virksomheden står overfor.
  • Angiv mål og resultater for ESG-præstationer.
  • Beskriv de interne og eksterne retningslinjer og standarder, som virksomheden følger for ESG-rapportering.
  • Identificér og beskriv stakeholders, der er involveret i ESG-rapportering.
  • Beskriv hvilke mulige actions, med tilhørende datadokumentation, der skal igangsættes, for at opnå de ønskede ESG-mål.
  • Analysér påvirkningen af ESG-actions på virksomhedens økonomiske præstationer.
  • Prioritér og igangsæt ESG-actions.
  • Følg op, justér ind og afrapportér.
  • De specifikke krav til ESG-rapportering varierer afhængigt af den pågældende lovgivning og standarder i det pågældende land eller region. Generelt set kræver ESG-rapportering en åben og detaljeret beskrivelse af virksomhedens praksis og resultater på de relevante ESG-områder.

Hvilke fordele er der ved hele forberedelsen og arbejdet op til ESG-rapporteringen?

“Som virksomhed kan man vælge at gribe de skærpede krav til ESG-rapportering an som en mulighed frem for en begrænsning. Det er en oplagt chance for at blive klogere på sin virksomhed og forretning. Langt de fleste virksomheder bliver i processen opmærksomme på områder, hvor der både kan effektiviseres og spares penge, ressourcer og tid.

Når man gennemgår sin organisation med en tættekam, vil der helt sikkert dukke vigtig viden op. Denne viden medfører som oftest, at man bliver endnu mere skarp på sin forretning og mulighederne for at optimere, og effektivisering opstår.

Der ligger et stort potentiale i at omsætte arbejdet med ESG-rapportering til business, i stedet for kun at se det som compliance. Jeg er sikker på, at det vil være de virksomheder, som har styr på deres rapportering, der ikke bare overlever, men også har mulighed for at omsætte det til succes.

For danske virksomheder kan det endda være en konkurrencefordel på det europæiske marked, fordi vi allerede er virkelig dygtige og vant til datadreven dokumentation i forbindelse med fx iso-certificeringer, fødevarekontrol osv. Så danske virksomheder er på nuværende tidspunkt allerede et skridt foran – sammenlignet med de europæiske.”

Fakta om CSDR og ESG-rapportering

Hvad er CSRD?

I november 2022 vedtog EU et nyt direktiv om lovpligtig bæredygtighedsrapportering, også kaldet; Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det betyder i praksis, at virksomheder med mere end 250 medarbejdere fremover skal aflevere en revisorpåtegnet ESG-rapport sammen med årsrapporten.

Hvad betyder ESG?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Den obligatoriske ESG-rapport skal derfor dokumentere på følgende: Miljøforhold: Tiltag mod klimaforandringer, data på ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet m.m. Sociale forhold: Arbejdsforhold, ligestilling, menneskerettigheder m.m. Governance: Ledelsesetik, virksomhedskultur, intern kontrol, risikostyring m.m.

Hvem skal ESG-rapportere og fra hvornår?

Fra og med regnskabsåret 2024 gælder kravet for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte. Fra og med regnskabsåret 2025 udvides kravet til også at gælde for virksomheder med ned til 250 ansatte. Da rapporteringen også skal dække forsyningskæder og leverandører, vil kravet betyde, at også mindre virksomheder bliver påvirket indirekte, hvis de indgår som en afgørende leverandør hos større virksomheder. Hvad er GRI? Global Reporting Initiative (GRI) er et FN-initiativ, og er et sæt definerede globale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed.

Hvad skal der til for at komme i mål med ESG-rapportering?

“Det er en opgave, som helt klart løses bedst med samarbejde og partnerskaber. Det er en holdsport. Det gælder både kolleger imellem og på tværs af afdelingerne i virksomhederne, men også på brancheniveau. Vi kan nå meget længere på væsentlig kortere tid og med færre ressourcer, hvis vi arbejder sammen, deler erfaringer og viden med hinanden.

Jeg håber virkelig, at virksomheder i de forskellige brancher kan se fordelene ved at spille med åbne kort, frem for at gøre de gode erfaringer til forretningshemmeligheder. Vi vil alle sammen komme meget hurtigere i mål, hvis vi deler vores erfaringer med hinanden og går sammen om opgaven. Det kan være alt fra vidensdeling til branchespecifikke datasystemer, hvor man kan trække på de samme beregninger osv.”

 

Hvordan har Cheval Blanc Kantiner grebet opgaven an?

“Cheval Blanc Kantiner har den fordel, at de allerede er vant til at rapportere på deres bæredygtighed og har gjort det i en årrække – både ift. verdensmål, GRI (Global Reporting Initiative) og Global Compact. For dem er håndtering af bæredygtighedsdata og dokumentation ikke nyt. Derudover har de på et ret tidligt tidspunkt besluttet sig for at få orden i eget hus ift. de skærpede krav, som træder i kraft med ’Green Deal’. (European Green Deal er en overordnet køreplan for den grønne omstilling af EU-landenes økonomier.)

Cheval Blanc Kantiner læner sig også op ad Camst Group, som jo er en stor organisation, hvor der er mange muligheder for at vidensdele og lære af hinandens erfaringer. Det betyder tilsammen, at de er virkelig godt med og kommer til at være knivskarpe på rapportering og data, når kravene træder i kraft.

For kunderne betyder det, at de har en leverandør, som har processer og data klar, så det er lige til at implementere i kundernes egen rapportering. Jeg oplever også, at Cheval Blanc Kantiner har været meget åbne om, at det er en kompleks opgave, der kræver, at vi arbejder sammen, og de deler gerne ud af deres egne erfaringer og viden.”

Få en Cheval Blanc kantineordning

Overvejer du at skifte kantineleverandør, eller ønsker du at outsource jeres nuværende interne kantine? Måske har I slet ikke en kantine i dag, men ønsker at få en?

Få et tilbud Ring til os
Prøv en gratis frokost