Vores italienske forbundsfælle

I 2018 købte det italienske cateringfirma Camst Group 80 % af Cheval Blanc. Det var et historisk skridt for begge parter, og der var ingen tvivl om, at der var et gensidig match i både værdier og visioner. Starten på et berigende samarbejde på tværs af landegrænser havde taget sin begyndelse. 

Hos både Cheval Blanc Kantiner og Camst Group er den enkelte medarbejder en værdifuld del af et større fællesskab, og mennesket sættes før profit. Denne idé praktiseres såvel på det strategiske niveau som i den daglige kantinedrift, og så udgør den selve det fundament, som Camst Group har hvilet på siden sin grundlæggelse for mere end to menneskealdre siden.

 

En andelsbevægelse i Bologna

Historien om Camst begynder i efterkrigstidens Europa, hvor italieneren Gustavo Trombetti var en af grundlæggerne. Året var 1945, og krigen havde knapt sluppet sit tag i den norditalienske region, Reggio Emilia, med provinshovedstaden Bologna. Her var, som mange andre steder i Europa, mangel på både mad, arbejdspladser og daglige fornødenheder. Trombetti var overbevist om, at man ved fælles hjælp kunne komme hurtigere på benene. Målet med at stifte virksomheden var at skaffe flere arbejdspladser til borgerne i Bologna og derigennem hjælpe dem ud af krigens skygge. Midlet var en kooperativ virksomhedsstruktur, hvor fællesskabet skulle gøre det nemmere for den enkelte at forsørge sin familie. Trombetti ejede nemlig ikke virksomheden Camst. Det gjorde medarbejderne.

I Danmark kender vi til lignende andelsvirksomheder, som fx Coop, Arla, Danish Crown og forskellige forsikringsselskaber, forsyningsvirksomheder mv., men i Danmark er andelsvirksomhederne typisk enten forbruger- eller leverandørejede, hvorimod de italienske andelsvirksomheder meget ofte er kooperativer, dvs. medarbejderejede.

Til alle tider skal mennesker spise, og derfor var tilberedning af varme måltider et oplagt sted at starte for Camst. Inden længe tog de første madvogne opstilling ved togstationer og på gadehjørner rundt omkring i Bologna. Fra de transportable madboder kunne rejsende og folk på vej til og fra arbejde købe tortellini eller andre små varme retter, som var egnet til at spise stående eller tage med. Det viste sig at være en stor succes, og Camst voksede hurtigt til at blive en dominerende spiller, først i Bolognas omegn og siden i hele Norditalien, til og med Rom.

 

Fra Italien til Danmark

I 1960’erne tog udviklingen yderligere fart, og Camst etablerede sig med selvbetjenings restauranter, catering til messer og levering af mad til skoler, hospitaler og virksomheder i Norditalien, hvor de i dag er én af de største udbydere af catering. Tilbage i 00’erne besluttede Camst sig for at søge uden for Italiens grænser, og man købte en del af den familieejede tyske cateringsvirksomhed L & D. Samarbejdet blev en succes, og siden har Camst købt sig ind i virksomheder i Spanien og Schweiz, samt i 2018 altså også i Danmark!

”Af flere grunde var vi interesserede i Danmark: landet er veludviklet, politisk stabilt og med en stærk økonomi samtidig med, at interessen for gastronomi er støt stigende. Det passer os italienere godt,” fortæller Roberto Limentani, der er CEO for Camst International.

Virksomhedskulturen blev også afgørende for, at valget faldt på Cheval Blanc Kantiner, fortæller Roberto Limentani: ”Vi har gode erfaringer med at arbejde sammen med familieejede eller fondsejede virksomheder. De tænker som os. Langsigtet og helhedsorienteret. Fx har det ikke været svært for hverken os eller Cheval Blanc at omstille til større fokus på klimaet. Det ligger jo i vores dna at tænke 10-20-30 år frem.”

Fakta om Camst

Camst blev grundlagt I Bologna I 1945

Camst står for Cooperativa Albergo Mensa Spettacoloe Turismo, som betyder: kooperativet for hotel, kantine, underholdning og turisme

Udover Cheval Blanc Kantiner i Danmark, så har Camst Group også virksomheder i Tyskland, Spanien og Schweiz.

Camst Group beskæftiger mere end 15.000 medarbejdere, heraf ca. 2.000 uden for Italien.

8.000 medarbejdere er også medejere.

Camst omsatte i 2019 for knap 6 mia. kroner og serverede 130 millioner måltider mad.

Læs mere om Camst her

Erfaringsudveksling på tværs af landegrænser

Samarbejdet har været en stor kilde til inspiration, og netop erfaringsudveksling var en af grundene til, at Camst i sin tid tog springet og udvidede sine aktiviteter til andre lande. De har stor opmærksomhed på de fordele, der er ved at drive virksomheder i lande med forskellige kulturer og traditioner. Særligt Cheval Blanc Kantiners tilgang til totale serviceløsninger, hvor det ikke bare er mad, men hele oplevelsen omkring måltidet og pausen, der er i fokus, har været inspirerende for Camst Group og er noget, de har taget med sig til de øvrige virksomheder i resten af Europa. Derudover er det en fast tradition, at der jævnligt udveksles køkkenchefer og kokke på tværs af landegrænser, fordi det også er med til at videreudvikle på alt fra menuer til virksomhedsdrift.

”For mig har mødet med Cheval Blanc Kantiner, den danske madtradition og virksomhedskultur været en stor oplevelse og kilde til faglig inspiration,” fortæller Roberto Limentani. ”Selvom vi som lande er forskelligt organiseret, så er der rigtig meget vidensdeling, som gavner hele organisationen, og i sidste ende kommer vores kunder til gode.” 

 

Sammen kan vi mere

I dag er 8.000 af de 13.000 italienske medarbejdere også medejere af virksomheden. Ejerskabet giver stabilitet og et stærkt engagement i at skabe flere arbejdspladser. Den følelse af samfundsansvar som i efterkrigstiden var medvirkende til, at Camst opstod som kooperativ virksomhed, er stadig stærkt repræsenteret. Det ses også i det store arbejde, virksomheden gør for at inddrage FN’s verdensmål som målbare visioner og tiltag inden for både klima og socialt ansvar. En vision der til fulde flugter med det, som Cheval Blanc Kantiner står for.

”Da Camst i sin tid købte sig ind i Cheval Blanc Kantiner, var det afgørende for os, at vi fortsat kunne udvikle videre på det, som vi står for og tror på. Vi skal skabe gode frokostpauser i ordets bredeste betydning, hvor både maden, samværet og fællesskabet er en del af ligningen. Maden skal smage dejligt, samværet i kantinen skal være en fornøjelse, og vores gæster skal vide, at de sammen med os er med til at gøre en positiv forskel, fx i forhold til klimaet eller sundheden. For os er bæredygtighed noget, som skal tænkes ind hele vejen rundt og afspejle sig både i den mad, vi laver, og måden, vi laver den på,” siger Claus Tingstrøm, direktør for Cheval Blanc Kantiner.

Få en Cheval Blanc kantineordning

Overvejer du at skifte kantineleverandør, eller ønsker du at outsource jeres nuværende interne kantine? Måske har I slet ikke en kantine i dag, men ønsker at få en?

Få et tilbud Ring til os
Prøv en gratis frokost