Sådan arbejder vi med FN’s verdensmål

Den bæredygtige udvikling kommer ikke af sig selv. Vi har et fælles ansvar for at skubbe i den rigtige retning og tænke langsigtet. Som kantineleverandør er Cheval Blanc Kantiner en del af fødevareproduktionen. Det er en industri, som står for 30 % af den samlede CO2-udledning, og det skal nedbringes. Men bæredygtighed og verdensmål handler også om andet og mere end blot klima.

Rigtig mange tænker som det første på madspild, når talen falder på bæredygtighed og fødevareproduktion. Det er da også her, at vi, som kantineleverandør, har gode muligheder for at gøre en forskel, men vi har mange flere knapper at trykke på.

Bæredygtighed handler også om andet end klima
FN’s verdensmål arbejder med bæredygtighed i en bred kontekst. Hos Cheval Blanc Kantiner er processen med at understøtte flere af agendaerne i konstant udvikling. Vi arbejder målrettet med, hvordan vi, som virksomhed og kantineleverandør, udover at gøre en forskel på klimaområdet, også kan bidrage til at reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe anstændige jobs med gode arbejdsforhold og styrke en økonomisk vækst, der også er bæredygtig.

Vi rapporterer på vores bæredygtighedsmål
Cheval Blanc Kantiner har siden 2011 arbejdet inden for rammen af UN Global Compact. Som medlem har vi forpligtet os til frivilligt at forbedre vores arbejde med samfundsansvar ved at efterleve Global Compacts 10 Principper og bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Som en del af det, rapporterer vi hvert år på vores bæredygtighedsmål – se vores seneste rapport her.

Konkrete bæredygtighedstiltag hos Cheval Blanc Kantiner
Vi forholder os til alle FN’s verdensmål, men vi har udvalgt syv specifikke mål, som vi vurderer, er der, hvor vi kan skabe de største forandringer sammen med vores medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og gæster.

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Det gør Cheval Blanc Kantiner:

 • Vi sætter flere grønne og fiberrige måltider på menuen og uddanner medarbejderne i velsmagende grøn mad.
 • Vi prioriterer grønne temaer i kommunikationen til kunder og gæster, så flere vælger det grønne måltid til.
 • Vi sikrer vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø, herunder stresshåndtering og minimering af skader.
 • Vi sætter fokus på pauser i både vores kommunikation og arbejdskultur – pauser er vigtige for den mentale sundhed og trivsel.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Det gør Cheval Blanc Kantiner:

 • Vi uddanner medarbejdere i bæredygtig kantinedrift.
 • Vi arbejder med reduktion af madspild i produktionen, samt uddanner medarbejdere i området.
 • Vi har en løbende stigning i andelen af økologiske råvarer.
 • Vi arbejder målrettet med at implementere Det Økologiske Spisemærke hos flere kunder, og derigennem øge den samlede økologiprocent for vores kantiner.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Det gør Cheval Blanc Kantiner:

 • Vi har udviklet en CO2-måler, som hver måned dokumenterer CO2-udledningen på vores indkøb specifikt på kød, da det er her, vi kan gøre den største forskel.
 • Vi sætter mål, sammen med vores kunder, for CO2-reduktion af aftryk fra kød.
 • Vi måler på alle råvarer, men det er kødet, vi har valgt som fokus for reduktion.
 • Vi udbyder medarbejderkurser i grøn omstilling.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Det gør Cheval Blanc Kantiner:

 • Vi har et gastronomisk kompas der anviser, hvilke fisk, vi køber. – Vi undgår truede arter og bruger kun MSC-mærkede fisk.
 • Vi øger løbende indkøbet af fisk fra kystnært fiskeri.

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Det gør Cheval Blanc Kantiner:

 • Vi øger andelen af økologiske råvarer løbende.
 • Vi samarbejder med Aarstiderne om økologiske og bæredygtige råvarer i sæson.
 • Vi opprioriterer løbende råvarer i sæson.

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Det gør Cheval Blanc Kantiner:

 • Vi arbejder målrettet med at udvælge leverandører, der kan understøtte opgaven med mere bæredygtige indkøb til vores kantiner.
 • Vi har et tæt samarbejde med Aarstiderne, der har været vores strategiske partner i en årrække – de leverer bæredygtige produkter og bidrager samtidig med at udvikle forretningen sammen med os.
 • Vi har, siden 2011, frivilligt været medlem af UN Global Compact.

Vi kan hjælpe vores kunder i mål med deres bæredygtighedsrapportering
Fra og med 2025 vil EU’s skærpede regler for bæredygtighedsrapportering slå igennem og påvirke virksomheder, store som små. Bæredygtighedsrapportering er ikke længere et frivilligt tilvalg, men et obligatorisk krav. Hos Cheval Blanc Kantiner er vi allerede godt i gang med at forberede os, så vi kan være på forkant. Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed og hvordan, vi kan hjælpe vores kunder med deres bæredygtighedsrapportering her.

Nyeste artikler

Brug af cookies