Kend dit kød

Det er mere end nogensinde før relevant at vi, af hensyn til vores klode, sætter effektivt ind for at sænke CO2-forbruget. Med fokus på det, vi spiser, er det muligt at gøre en forskel og tage ansvar. Her er kød, og de forskellige typer af kød, en effektiv knap som vi nemt kan skrue på.

Hos Cheval Blanc Kantiner arbejder vi hele tiden på at blive mere klimavenlige i måden, vi laver frokost og driver kantiner på. Vores erfaring har lært os, at jo mere konkrete og målbare resultaterne er, des mere motiverede bliver både vi, vores kunder og kantinegæsterne – og jo nemmere er det at sætte handling bag de gode intentioner. Netop derfor har vi kastet tid og energi ind i at udvikle en CO2-måler der, for vores kantiner, er nem at bruge i hverdagen og som skaber synlige resultater overfor både vores kunder og gæster.

CO2-måleren sætter fokus på kødforbruget
I den indledende proces omkring udviklingen af CO2-måleren, blev det meget tydeligt, at kød er den fødevaregruppe, som vi nemmest og mest effektivt kan skrue på, for at sænke klimaaftrykket. Simpelthen fordi kød er en fødevaregruppe, der i sig selv sætter et tungt aftryk, men også typisk udgør en meget stor andel af maden på vores tallerken. Men der er stor forskel på, hvor tungt et aftryk de forskellige kødtyper afsætter. Rundt regnet har lammekød et CO2-aftryk, der er mere end fire gange så tungt som svinekød.

Vi behøver nødvendigvis ikke at spise 100 % vegetarisk for at opnå en mærkbar reducering af CO2 udledning. Hvis vi udskifter alt oksekød med svinekød, ja – så er vi allerede rigtig godt på vej – også selvom vi vælger at spise den samme mængde kød,” fortæller Lise-Lotte Dantoft, der er bromatolog og ansvarlig for udviklingen af CO2--måleren hos Cheval Blanc Kantiner.

Kød er en fødevaregruppe, der afsætter et markant CO2-aftryk
Tallene for, hvor meget CO2 de forskellige fødevarer afsætter, afhænger af hvilken beregningsmetode man benytter. Der er nemlig mange forskellige faktorer som dyrkningsmetode, høstning, produktion, forarbejdning og transport, der spiller ind, når man skal opgøre klimaaftrykket for en bestemt madvare. Af den grund er det også vanskeligt at få retvisende tal for alle råvarer, og man skal synliggøre, hvilke tal man bruger og hvilke kompromiser, man har måttet lave for at få de mest valide tal. 

Uanset hvilke udregninger man læner sig op ad, så er der masser af forskningsbaseret evidens, der peger på, at netop kød er en af de fødevaregrupper, der tynger vores fælles klimaregnskab allermest. Derfor gav det også god mening at tage fat i kødforbruget, som det første, da vi hos Cheval Blanc Kantiner satte os for at udvikle et værktøj, som kan skabe målbare resultater,” lyder det fra Lise-Lotte Dantoft.

Den CO2måler, som Cheval Blank Kantiner har udviklet, laver sine målinger og beregninger på baggrund af tal fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. De udregner fødevarernes klimaaftryk således, at produktionen af 1 kg fødevare omsættes til CO2-ækvivalent pr. kg fødevare. Metoden medregner alle led i fødevarekæden, dvs. både produktion, forarbejdning samt transport, og altså hele forbruget af CO2, indtil varen ligger i supermarkedet. 

Hvad er en CO2-ækvivalent?

En CO2-ækvivalant er en måleenhed vi bruger, så vi kan sammenligne de forskellige gasser. 

CO2 er nemlig ikke den eneste gasart som har en indvirkning på vores klode. Andre gasser som metan og lattergas er faktisk hårdere ved atmosfæren. 

Metan 25 gange hårdere ved atmosfæren end CO2 og lattergas er 298 gange værre end CO2. Når det omregnes til CO2-ækvivalenter, er det er nemmere at sammenligne de forskellige gasser.

Ét ton metan svarer eksempelvis til 25 ton CO2.

Spis mindre kød eller spis lettere kød
Det overordnede budskab fra Cheval Blanc Kantiner, når vi taler om CO– måleren er, at man ikke behøver at skære kød helt ud af sin kost for at få en effektiv reduktion af sit CO2 – aftryk, hvilket eksemplerne nedenfor også viser. Eksempelvis kan man ved at udskifte alt lam og oksekød med svin og fjerkræ reducere sit aftryk med 38 % – også selvom man serverer samme mængde kød (dette er et konkret eksempel fra en kantine). Hvis man så både udskifter det klimatunge kød med det lettere og samtidig skærer ned for det samlede kødforbrug, så er der endnu større besparelser at hente i klimaregnskabet.

Spis den samme mængde kød men udskift alt okse og lammekød med svin og fjerkræ

Spis mindre kød ved at skære ned på okse og lammekød

Spis mindre kød ved at skære ned på alle fire kødtyper

Nyeste artikler

Brug af cookies