Kend dit kød

Det er mere end nogensinde før relevant, at vi af hensyn til vores klode sætter effektivt ind for at sænke CO2-forbruget. Med fokus på det, vi spiser, er det muligt at gøre en forskel og tage ansvar i dagligdagen ­­– både for den enkelte og for de store aktører i fødevarebranchen, som fx kantineleverandører. Her er kød, og de forskellige kødtyper, en effektiv knap, vi kan skrue på.

Hos Cheval Blanc Kantiner arbejder vi hele tiden på at blive endnu mere klimavenlige i måden, vi laver frokost og driver kantiner på. Vores erfaring har lært os, at jo mere konkrete og målbare resultaterne er, dets mere motiverede bliver både vi, vores kunder og kantinegæster – og jo nemmere er det at sætte handling bag de gode intentioner.

CO2-måleren sætter fokus på kødforbruget
Det er også derfor, vi har kastet tid og energi ind i at udvikle en CO2-måler, som er nem at bruge i hverdagen og skaber synlige resultater. Den gør det enkelt for kantinerne at måle og sænke klimaaftrykket, og det gør det enkelt for gæsterne at se resultaterne. Da vi skulle udvikle CO2-måleren, blev det meget tydeligt, at kød er den fødevaregruppe, som vi nemmest og mest effektivt kan skrue på, når klimaaftrykket skal sænkes. Simpelthen fordi kød både er en fødevaregruppe, der i sig selv sætter et tungt aftryk, men også typisk udgør en meget stor andel af maden på vores tallerken. Men det stod også hurtigt klart, at der er forskel på, hvor tungt et aftryk de forskellige kødtyper afsætter. Rundt regnet har lammekød et CO2-aftryk, der er mere end fire gange så tungt som svinekød.

Det som er interessant ved at tale om de forskellige kødtypers CO2-aftryk, er jo, at vi ikke nødvendigvis behøver at spise vegetarisk for at sænke kødforbruget markant. Bare ved at skifte fx oksekød ud med svinekød, ja, så er vi allerede rigtig godt på vej – endda selvom vi vælger at spise den samme mængde kød,” fortæller Lise-Lotte Dantoft, der er bromatolog og har haft ansvaret for at udvikle CO2--måleren hos Cheval Blanc Kantiner.

Kød er en fødevaregruppe, der afsætter et markant CO2-aftryk
Tallene for, hvor meget CO2 de forskellige fødevarer afsætter, afhænger af, hvilken beregningsmetode man benytter. Der er nemlig mange forskellige faktorer, der spiller ind, når man skal opgøre klimaaftrykket for en bestemt madvare. Det gælder alt fra dyrkningsmetode, høstning, produktion, forarbejdning og til transport. Af den grund er det også vanskeligt at få retvisende tal, og man skal synliggøre, hvilke tal man bruger og hvilke kompromiser, man har måttet lave for at få de mest valide tal. 

Uanset hvilke udregninger man læner sig op ad, så er der masser af forskningsbaseret evidens, der peger på, at netop kød er en af de fødevaregrupper, der tynger vores fælles klimaregnskab allermest. Derfor gav det også god mening at tage fat i kødforbruget, som det første, da vi hos Cheval Blanc Kantiner satte os for at udvikle et værktøj, som kan skabe målbare resultater,” lyder det fra Lise-Lotte Dantoft.

Den CO2måler, som Cheval Blank Kantiner har udviklet, laver sine målinger og beregninger på baggrund af tal fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

De udregner fødevarernes klimaaftryk således, at produktionen af 1 kg fødevare omsættes til kg CO2-ækv. per kg fødevare. Metoden medregner alle led i fødevarekæden, dvs. både produktion, forarbejdning samt transport, og altså hele forbruget af CO2, indtil varen ligger i supermarkedet. 

Spis mindre kød eller spis lettere kød
Det helt overordnede budskab med CO2-måleren fra Cheval Blank Kantiner, er, at man ikke nødvendigvis behøver at skære kød helt ud af sin kost for at få en effektiv reduktion af sit CO2--aftryk. Som eksemplet nedenfor viser, kan man bare ved at udskifte lam og oksekød med svin og fjerkræ reducere aftrykket med 40 % – også selvom man spiser den samme mængde kød. Hvis man så både udskifter det klimatunge kød med det lettere og samtidig skærer ned for kødforbruget, så er der endnu større besparelse at hente i klimaregnskabet.

Med CO2-måleren ville vi gerne udvikle et konkret værktøj, som kan bruges i vores kantiner og hjælpe med at sænke klimaaftrykket. Det er i sig selv en aha-oplevelse at se, hvordan måleren fx gør det meget synligt, at bare ved at ændre på kødtypen, kan du reducere dit forbrug markant. Det er jo et en helt konkret beregning, som vores kokke kan handle på,” fortæller Lise-Lotte Dantoft.

Nyeste artikler

Brug af cookies