Det økologiske sølvmærke skal være for alle

Det Økologiske Spisemærke er en statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder i Danmark heriblandt kantiner. Mærket viser, hvor stor en andel af de indkøbte føde- og drikkevarer, som er økologiske. Vi mener, at alle vores gæster skal have mulighed for at spise mere økologisk og klimavenligt, og derfor tilbyder vi alle vores kunder en sølvmærket frokostordning.

Hos Cheval Blanc Kantiner vil vi gerne hjælpe alle vores kunder på vej mod en mere bæredygtig fremtid. Derfor tilbyder vi alle nye kunder det økologiske sølvmærke som standard, når de vælger os som leverandør. Derudover arbejder vi på en omlægning hos alle vores eksisterende kunder, som naturligvis også får tilbuddet om et økologisk sølvmærke

Vores ønske er, at 80% af alle vores kantiner, skal leve op til kravene for Det Økologiske Spisemærke i sølv inden udgangen af 2025 – et mål, vi kun kan nå i tæt samarbejde med vores kunder,” udtaler direktør Claus Tingstrøm.

Hvordan får man en sølvmærket kantine uden at det koster ekstra
De fleste økologiske fødevarer har stadig et højere prisniveau, end konventionelle fødevarer. Derfor vil en 100% omlægning af kantinen også kræve et større budget til råvarer, og så bliver det så godt som umuligt at nå vores mål. For at nå ud til flere med Det Økologiske Spisemærke i sølv, har vi derfor valgt at ændre præmissen fra at handle om økonomi, til at handle om gæsternes vaner. 

Målet er at kunne tilbyde vores kunder en sølvmærket frokost inden for den samme økonomiske ramme som et bronzemærke. Forandringen skal ikke mærkes på pengepungen, men den vil afspejle sig i buffetudvalget og måden gæsterne spiser på. Et af de værktøjer vi bruger for at komme i mål er at ændre på balancen mellem kødet og det grønne, så det grønne kommer til at fylde mere og kødet mindre. Derudover arbejder vi med et mindre udvalg på buffeten som, udover at kan bidrage til et sølvmærke, ligeledes er godt ift. at reducere madspild,” fortæller Gry Bondebjerg, marketing‑ og udviklingschef hos Cheval Blanc Kantiner.

Vores kunder efterspørger bæredygtighed, der kan dokumenteres
I dag stiller den klimabevidste forbruger sig ikke længere tilfreds med grønne agendaer, der alene bæres frem af gode hensigter – der skal handling bag, og effekten skal kunne dokumenteres med data. En tendens, der også kan mærkes hos Cheval Blanc Kantiner. 

Vi mærker meget tydeligt et øget krav fra vores kunder om løsninger der bidrager til et bedre klima og som kan dokumenteres med data. Der skal ganske enkelt noget fakta på bordet, så kunderne kan dokumentere hvordan kantinen bidrager til virksomhedens bæredygtighedsmål”, fortæller Gry Bondebjerg, marketing‑ og udviklingschef hos Cheval Blanc Kantiner.

FORCE Technology er en af de kunder, som er meget opmærksomme på, at det bæredygtige ansvar ikke oppebæres af ord alene, men kræver konkrete tiltag, der kan dokumenteres.

Sølvmærket sender et vigtigt signal både indadtil ift. vores medarbejdere, men også udadtil ift. vores kunder. I løbet af de sidste 3-4 år har kunderne stillet større krav til os som leverandør. Vi skal kunne dokumentere, at vi tager et bæredygtigt ansvar, og her er sølvmærket et dejligt konkret bevis,”  fortæller Henrik Torning Nielsen, der er Facility Manager Estates hos FORCE Technology.

Gæsterne gør en ekstra indsats, når de kan følge med 
Sølvmærket står ikke alene om at løfte opgaven med at dokumentere bæredygtige tiltag i Cheval Blancs Kantiner. I begyndelsen af 2021 blev C02-måleren lanceret efter års arbejde med at finde en effektiv måde at måle klimaftrykket fra kød på i de enkelte kantiner. Derudover har vores ’Gastronomiske kompas’, i flere år, været en guideline for vores køkkener så de ikke er i tvivl om hvilke råvarer vi køber og ikke køber, hvordan de skal forarbejdes og lignende. 

Når gæsterne i kantinerne ser at vi gør noget for at reducere CO2 og hvor stor betydning deres vaner har for det fælles klimaaftryk, så tror vi på, at de gerne vil gøre en ekstra indsats for at sænke deres eget CO2 aftryk – også når det gælder egne madvaner og mængden af kød.

Hvorfor vælge Økologi?

  • Du sparer dig selv for sprøjtemidler
  • Du støtter øget dyrevelfærd
  • Du beskytter natur- og grundvand
  • Du får færre tilsætningsstoffer

Sagt med andre ord, økologi er godt for grundvandet, insekterne, dyrene, menneskerne og planterne. Det Økologiske Spisemærke bidrager dermed til en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad er Det Økologiske Spisemærke
Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis, der udstedes til restauranter, cafeer, hoteller og kantiner, der satser på økologi. Mærket er en pendant til det røde Ø-mærke, som den almindelige forbruger kender fra supermarkedernes varehylder. Mærkets grad viser, hvor stor en andel af de indkøbte føde- og drikkevarer, der er økologiske, og spisestederne kan selv vælge at opgøre deres økologiandel i enten kroner eller kilo. Mærket gives i graderne bronze, sølv og guld alt efter, hvor stor en andel de økologiske føde- og drikkevarer udgør. For at vores kantiner kan få sølv skal den økologiske andel af råvarer, såsom korn og kerner, mel, frugt og grønt, æg og mejeriprodukter altså ligge på mellem 60-90 % af det samlede indkøb, hvor et bronzemærke kan klares med 30-60 % økologi. Vores kantiner opgør andelen i kilo – det er nemlig sådan, vores kunder får mest økologi på tallerkenen.

Du kan læse mere om Spisemærker HER:

Nyeste artikler

Brug af cookies