Bæredygtighed

Cheval Blanc har i 2015 vundet Miljøministerens pris “Virksomheder Uden Affald 2015” , denne pris har vi vundet  for de store resultater vi har opnået i koncernen med at minimere vores madspild med over 36% i hele koncernen. Vi tager ansvar og arbejder fortsat på at minimere vores aftryk på miljøet, sammen kan vi gøre en forskel.

I november 2013 vandt Cheval Blanc (Studie10) Carbon20’s klimapris for mest innovative tiltag inden for klima.
Prisen blev givet for at vi, i et af vores køkkener, har:

    Reduceret madspild med 57%
    Reduceret vareforbruget med 17%
    Reduceret elforbruget med 27%

De økonomiske besparelser ved dette projekt er blevet anvendt til omlægning til økologi.
Anerkendelsen ved den fornemme pris og resultaterne fra dette projekt har bekræftet os i, at vi skal arbejde videre i den retning.
Set fra et naturvidenskabeligt perspektiv ønsker vi at udnytte de ressourcer vi bruger 100% bæredygtigt.
Fra et socioøkonomiske perspektiv tilstræber vi en høj etisk moral, der sikrer levende væsner, nu og i fremtiden, muligheden for at få deres behov dækket. Vi arbejder derfor løbende på at nedbringe vores miljøbelastning.
Vi ser på om alle vores lean- og økologiprocesser stemmer overens med den bærerdygtighed vi ønsker at opnå. Derudover tager vi stilling til miljøledelse i virksomheden og stiller krav til løbende forbedringer.
Vi tilstræber altid at bruge lokalt producerede fødevarer. Dette gør vi for at begrænse transport, der kan medvirke til CO2-udslip. De fleste råvarer bliver sjældent fragtet længere end 200km. I menuplanlægningen bliver der i høj grad taget hensyn til sæsonens råvarer, så kvaliteten er så høj som muligt, og prisen er så lav som muligt.
Vi anvender hovedsagligt MSC-mærket fisk, for at sikre at den stammer fra bæredygtige bestande og arter, der ikke er truet af overfiskning.
Vores grøntsager er så vidt muligt frilandsdyrkede for herved at nedsætte miljøbelastningen.
Vi ønsker at bidrage til nedbringelse af drivhusgasser som CO2 og metangas. Dette gør vi konkret ved at reducere elforbruget i vores processer, handle lokalt for minimere transport og ved at reducere mængden af kød fra drøvtyggere på buffeten, da de udleder mest metan fra tarm, men også fra håndteringen af drøvtyggerens gødning.

Læs mere her

Cheval Blanc bidrager til følgende verdensmål: