FAQ

Når virksomheder står overfor at skulle skifte kantineleverandør, kan der opstå spørgsmål og ved enkelte bekymringer, herunder har vi svaret på nogle af disse spørgsmål.

Skifte til en anden leverandør
I en hver stor beslutning er der en risiko for noget kan gå galt, eller ikke bliver som forventet. Ved et skifte til en kantineleverandør er der naturligvis også en risiko for, at noget kan gå galt eller ikke er som forventet, det er vi meget beviste om, undersøgelser viser i øvrigt at kun 10% af ens bekymringer er begrundet. Vi vil prøve at give svar på, hvad vi vil gøre ved de ofte største bekymringer, der er ved at skifte til en kantineleverandør.

Hvad nu hvis Budgettet ikke bliver overholdt?
Vores budgetter er udarbejdet så realistiske som muligt ud fra vores erfaringer, oplysninger om kantinen samt ønsker om kvalitet og service. Vi plejer at være meget nødagtige i vores beregninger og vores opfattelse er, at vores kunder er meget tilfredse med måden vi overholder de aftalte budgetter på. I en opstart vil der næsten altid være brug for lidt tilretning af budgettet, da der kan være forhold som ikke er blevet oplyst, oftest fordi at virksomhedens kontaktperson ikke har været vidne om alle forhold. Vi er altid parate til at drøfte en aftale om reduktion af vores fee, hvis budgettet ikke bliver overholdt.

Kan vi beholde det nuværende kantinepersonale?
Ja, Lov om virksomhed overdragelse er gældende. Vi overtager med glæde dygtige medarbejdere, og gør meget for, at de skal følge sig godt tilpas i overtagelsen. I nogle tilfælde ønsker virksomheden at der skal ske en udskiftning af noget af kantinepersonalet, i de tilfælde er der nogle gange muligheder for at ”bytte” personale med en anden kantine, andre gange er det nødvendigt at opsige medarbejderen.

Hvad gør I med de medarbejdere som måske ikke har stor nok faglighed?
Ved overtagelse af en medarbejder, bliver der afholdt en samtale som skal afdække bla. fagligheden, som regel kan vi ved kurser og fornyet opmærksomhed på medarbejderen få en masse faglighed frem, som kommer virksomheden, medarbejderen og os til gavn, men vi må understrege at vi ikke kan lære en medarbejder at lave mad, det er jo ikke for sjovt det tager 4 år at blive kok.

Virksomhedernes medarbejdere kan ikke lide det nye koncept/sortiment?
Vi har endnu ikke oplevet at vores koncept ikke har været en succes, så det er vi meget sikre på det også vil være hos jer. Nogle gange kan det være nødvendigt at tilrette sortimentet lidt, så så mange som muligt er tilfredse med udvalget, en tilretning sker som regel i samarbejde med det madråd som er nedsat af huset. For os er det vigtigt der er en tæt dialog, for at sikre den bedste kantine som muligt, ud fra de rammer vi har fået.

Hvad hvis nogle af vores nuværende medarbejdere ikke vil fortsætte, hvis vi får Cheval Blanc til at stå for kantinen?
Hvis nogle af medarbejderne ikke ønsker at blive overtaget, finder vi nye kompetente medarbejdere til at varetage den/de ledige stillinger, vi har på ingen måde problemer med at finde dygtige medarbejdere.
Vi har en opfattelse af at være en attraktiv virksomhed at være ansat i, vi har i øvrigt meget lidt personaleudskiftning, hvilke ellers kendetegner branchen. Ved ansættelse af en evt. ny køkkenchef skal I være meget velkommen til at deltag i ansættelsen.

Kan vi stadig selv bestemme åbningstider, priser osv.
Da det er jeres kantine og økonomi kan i mere eller mindre bestemme alt hvad der skal foregå, det er så vores job at få tilpasset budget, bemanding og andet som har indflydelse på de retningsliner som I har udstukket, vi vil naturligvis rådgive om de konsekvenser jeres beslutninger har.